Vairāk nekā 400+ dažādu rotaslietu jebkura gaumei.

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Adamos” reģ. Nr.40003837996, juridiskā adrese: Kurzemes pr. 74-18, Rīga, LV-1067, Latvija, kurai pieder interneta veikals www.adamos.lv 

Privātuma politikas mērķis:
Mūsu uzņēmums SIA “ADAMOS” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu darbinieku, piegādātāju, kā arī Klienta datu privātums tiek ievērots un aizsargāts.Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu, tāpēc būtiski ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem tiek izmantota Jūsu personīgā informācija, kuru Jūs mums sniedzat, vai kuru mēs par Jums iegūstam ar mājaslapas starpniecību.

Piemērošanas sfēra:
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
SIA “ADAMOS” interneta mājaslapas apmeklētājiem
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz savus personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki:
SIA “ADAMOS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

​Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– klienta identificēšanai;
– rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
– pakalpojumu sniegšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai, mājaslapu uzturēšanai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
– norēķinu administrēšanai; 
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;


Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– klientu aptauju veikšanai;

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

  • Klienta pasūtījums – lai izpildītu Klienta veikto pasūtījumu vai sniegtu pakalpojumu;
  • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu uzņēmumam SIA “ADAMOS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu

Personas datu apstrāde
SIA “ADAMOS” veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem  un tiesiskiem pADAMOSem.
SIA “ADAMOS” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “ADAMOS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Klienta atteikums sniegt SIA “ADAMOS” personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet SIA “ADAMOS” izpildīt noteiktas darbības, piemēram, nopirkt preci SIA ADAMOS interneta veikalā.

Klienta pirkumu kvalitatīvai un ātrai izpildei SIA “ADAMOS” var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā SIA “ADAMOS” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un SIA “ADAMOS”  ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.SIA “ADAMOS ”sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “ADAMOS” prasībām un tiesību aktiem.

Personas datu aizsardzība:
SIA “ADAMOS” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “ADAMOS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums:
SIA “ADAMOS” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “ADAMOS” vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses;
  • kamēr SIA “ADAMOS” pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.


Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības:
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “ADAMOS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “ADAMOS” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu.


Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

  • rakstveida formā klātienē SIA ADAMOS, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā uz info@adamos.lv , parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Dati kas tiek ievākti ir:
Vārds Uzvārds, e-pasts, telefona numurs. ( Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei rakstiet mums uz e-pastu: info@adamos.lv )

Grozs

0
Pievieno vēl produktus 40,00  vērtībā un saņem bezmaksas piegādi!
0%
image/svg+xml

Jūsu grozs ir tukšs! :(

Turpināt iepirkties