Vairāk nekā 400+ dažādu rotaslietu jebkura gaumei.

VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI

SIA “Adamos” reģ. Nr.40003837996, juridiskā adrese: Kurzemes pr. 74-18, Rīga, LV-1067, Latvija, turpmāk – Adamos, nodrošina vietni www.Adamos.lv, turpmāk tekstā Adamos, piedāvā pieejamo Saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem Lietotšanas noteikumiem/Lietotāja līgumu, piegādes nosacījumiem, Preču atgriešanas politiku, citiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī darbības, kas Vietnē ir norādītas atbilstoši noteiktajām funkcijām, stratēģijas vai reklāmas elementiem. Turklāt Adamos organizē klientu atbalstu. Viss norādītais ir iekļauts šajos noteikumos (kopā saukti par Lietošanas noteikumiem vai Noteikumi) un ir tā sastāvdaļa. Piesakoties mājas lapas sadaļā “Tiešsaistes veikals”, jūs apliecināt, ka esat izlasījis Lietošanas noteikumus, saprotat un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.
Distances līgums stājas spēkā ar preču samaksas brīdi, un to regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/7 / EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz distances līgumiem, Latvijas Republikas likums “ Patērētāju tiesību aizsardzības likums ”, Latvijas Republikas Ministru kabineta rezolūcija“ Noteikumi par distances līgumiem ”.
 
KONFIDENCIALITĀTE
Adamos aizsargā personu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzību un attieksmi pret personu datiem (2016. gada 27. aprīļa ES Regula 2016/679), kas aizstāja Pamatdirektīvu 95/46 / EK 1995. gada 24. oktobris. Adamos neizmanto un nedalās ar jūsu sniegto informāciju, taču uz likumīga pamata likumos noteiktajos gadījumos Adamos ir pienākums pārsūtīt personas datus valstij vai vietējai pašvaldībai. Adamos būs spiests izpaust personisko informāciju, ja to pieprasa likums. Adamos var apstrādāt jūsu datus un izmantot tos apkopotā veidā statistikai, lai analizētu un uzlabotu sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Adamos veic visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personiskās informācijas drošību, lai pasargātu to no zādzībām, nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī no nesankcionētas piekļuves, atklāšanas, pārveidošanas vai bojāšanas.
 
PRECES UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI
Vietnē www.adamos.lv pieejamās preces un pakalpojumi un to paraugi, kurus mēs jums piedāvājam, ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtās preces un pakalpojumus. Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko veicat pie mums. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt iegādātās preces daudzumu . Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti ar to pašu klienta kontu, to pašu kredītkarti un / vai pasūtījumus, kuros tiek izmantota tā pati norēķinu un / vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs mainām vai atceļam pasūtījumu, mēs varam mēģināt jums paziņot , taču neesam pienākums , sazinoties ar e-pasta adresi un / vai norēķinu adresi / tālruņa numuru, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus pēc mūsu pašu ieskatiem iesniedz dīleri, tālākpārdevēji vai izplatītāji. Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un kontu informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju, tostarp savu e-pasta adresi, kredītkartes numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un pēc vajadzības sazināties ar jums.
 
SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE
Mēs cenšamies ievadīt savā vietnē visu informāciju, esošās fotogrāfijas, produktu aprakstus pēc iespējas precīzāk. Gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas informācijā par precēm, mēs nevaram garantēt, ka mājas lapa ikkatru brīdi ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot visas jaunākās izmaiņas.Šajā vietnē var būt noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija obligāti nav aktuāla un tiek sniegta tikai informācijai. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu.

CENAS
Preču cenas ir norādītas eiro, ieskaitot tajā laikā piemērojamo PVN saskaņā ar tiesību aktiem, taču mēs nevaram garantēt, ka norādītās cenas būs spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pēc pasūtījuma saņemšanas, ja cena šobrīd atšķiras no cenas vietnē, mēs ar jums sazināsimies par iespējamu pasūtījuma atcelšanu. Ja mēs nevaram ar jums sazināties, jūsu pasūtījums tiks atcelts un jūs saņemsiet pilnu atmaksu.
 
PREČU PIEGĀDE
Lai iegūtu informāciju par piegādi un tās noteikumiem, piegādi un daudz ko citu, skatiet sadaļu Piegādes nosacījumi mūsu mājas lapā.

PREČU ATGRIEŠANA
Lai iegūtu informāciju par preču atgriešanu un to noteikumiem, lūdzu, skatiet mūsu mājas lapas sadaļu Atgriešana.
 
LIETOTĀJA ATBILDĪBA
Izmantojot mūsu vietni , jūs esat atbildīgs par jebkādām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas vietnē www.adamos.lv. Lietotājs būs atbildīgs par visiem zaudējumiem un bojājumiem, kas nodarīti mūsu vietnei, mūsu saistītajiem uzņēmumiem, partneriem vai licences devējiem.
Jūs piekrītat atlīdzināt mums zaudējumus, pasargāt Adamos no atbildības, zaudējumiem, zaudējumiem vai izdevumiem, kā arī atlīdzināt juridisko pakalpojumu izmaksas, kas radušās saistībā ar trešo personu prasību vai prasību saistībā ar šī Līguma, tā noteikumu pārkāpšanu. un nosacījumiem saistībā ar kļūdām jūsu sniegtajā informācijā vai saistībā ar Adamos vietnes izmantošanu.
 
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Visa vietnē pieejamā informācija un saturs, tostarp, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, tekstu, grafiku, pogu ikonām, attēliem, audio klipiem, datiem un programmatūru, kā arī Satura sastāvs un noformējums ir Adamos īpašums, mūsu radniecīgos uzņēmumus, partnerus vai licences devējus aizsargā Latvijas Republikas likumi, starptautiskie likumi par intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas regulē autortiesības un preču zīmes. Adamos piederošās preču zīmes nedrīkst izmantot bez rakstiskas atļaujas neatkarīgi no iemesla.
 
SAITES UZ CITĀM VIETNĒM
Mūsu vietnē var būt saites uz trešo personu vietnēm. Ja jūs nolemjat apmeklēt kādu no šīm vietnēm, jūs veicat šo darbību uz savu risku. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu informācijas saturu, precizitāti vai lietotāju viedokli.
Jūsu apmeklējumus un citu vietņu lietošanu reglamentē viņu vietņu noteikumi un politika. Pirms to izmantošanas, lūdzu, izlasiet trešo pušu vietņu politikas un noteikumus.
 
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojumu izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga vai bez kļūdām. Mēs negarantējam, ka rezultāti, kurus var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā laikā atcelt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.Adamos nav atbildīgs par tehniskām problēmām, drošības pārkāpumiem vai citām datora problēmām, kas varētu iepriekš noteikt vietnes lietošanu (cookies, vīrusi utt.). Adamos nav atbildīgs par pakalpojumiem, kas netiek sniegti vai netiek sniegti laikā trešo personu vainas dēļ. Adamos nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas saistīti ar vietni vai tās izmantošanu no jūsu puses, neatkarīgi no līguma veida vai citu iemeslu dēļ, pat ja Adamos tika brīdināts par šādu zaudējumu iespējamību.

STRĪDI
Šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus atsevišķus līgumus, ar kuriem mēs sniedzam jums Pakalpojumus, regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem . Visi strīdi tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu.

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Papildus citiem Noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) prasīt, lai citi veic vai piedalās nelikumīgā darbībā; (c) nepārkāpj visus starptautiskos, federālos, provinču vai štatu noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu vai citu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākties, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, kaitēt, apmelot, apmelot, pazemot, iebiedēt vai diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks izmantots vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas traucē Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vāc vai izseko citu personu personisko informāciju; (i) nosūtīt surogātpastu, pikšķerēšanu, farmaceitiskus līdzekļus, ieganstu, zirnekli, rāpot vai skrāpēt; j) jebkādiem neķītriem vai amorāliem mērķiem; vai (k) netraucē vai apiet Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras attiecīgas vietnes lietošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem lietojumiem.
 
KOMUNIKĀCIJAS NOTEIKUMI
Izmantojot mūsu pakalpojumus un iegādājoties mūsu produktus, jūs piekrītat, ka visu informāciju no mums, tostarp līgumus, pasūtījumu atjauninājumus, paziņojumus un citu informāciju (turpmāk tekstā “Paziņojumi”), saņemsit pa e-pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu nosūtītie paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami saziņai šajā formā. Ja jūs nepiekrītat saņemt Paziņojumus no mums, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet šīs vietnes izmantošanu. Adamos nevar garantēt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kuri nesaņem paziņojumus no Vietnes. Šajā punktā minētie paziņojumi var būt arī mārketinga informācija.
 
CITI NOSACĪJUMI
Adamos noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem klientiem vienādi. Papildus Adamos izstrādātajiem vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem abas puses, gan Adamos, gan Klients, aizsargā Latvijas Republikas likumi. Klienta intereses aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Jebkurus pārpratumus ar klientiem SIA Adamos atrisina mierīgi – sarunu ceļā. Ja puses joprojām neatrod piemērotu risinājumu, tad abām pusēm ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Grozs

0
Pievieno vēl produktus 40,00  vērtībā un saņem bezmaksas piegādi!
0%
image/svg+xml

Jūsu grozs ir tukšs! :(

Turpināt iepirkties